Recent Acquisitions for July 2009

Commercially produced sound recordings

Ba wang bie ji; Ganlu si; Yao qi.
Taibei: Ming Feng Chang Pian, 1968.   C. O. –339
ARLP 14523

Bear Creek (Musical group).  Through thick and thin: pow-wow songs recorded live at Mt. Pleasant.
Phoenix, Arizona: Canyon Records, pc2009.   CR-6448
ARCD 7449

Diao jin gui; Liu dian.
Taibei: Ming Feng Chang Pian, 1968.   C. O. –13
ARLP 14503

Duan qiao; Jiao zi.
Taibei: Ming Feng Chang Pian, 1968.   C.O. –340
ARLP 14506

Dui hua qiang.
Taibei: Ming Feng Chang Pian, 1968.   C. O. –301
ARLP 14531

Fan ma ji ; Ci hu.
Taibei: Ming Feng Chang Pian, 1964 Sep. 25.   C. O. –244
ARLP 14501

F
u qi guan deng. part 1-4; Lan qiao hui: ying dai miao yao. part 1-2.
Taibei: Ming Feng Chang Pian, 1963 Nov. 20.   C. O. 207
ARLP 14529

Gui Fei Zui Jiu.
Taibei: Ming Feng Chang Pian, 1968 Apr. 10.   C. O. 1
ARLP 14502

Gui fei zui jiu; yu tang chun.
Taibei: Ming Feng Chang Pian, 1968.   C. O. –2
ARLP 14541

Huan sha ji; Ji zi.
Taibei: Ming Feng Chang Pian, 1965.   C.O.-98
ARLP 14504

Huo zhuo wang kui.
Taibei: Ming Feng Chang Pian, 1966.   C. O. -170 — C.O. –169
ARLP 14515-14516

Lei sa xiang si di.
Taibei: Ming Feng Chang Pian, 1968.   C. O. –151
ARLP 14522

Lian ying zhai.
Taibei: Nu Wang Chang Pian, [196?].   QNL- Jiang
ARLP 14542

Lin chong ye ben.
Taibei: Ming Feng Chang Pian, 1965.   C. O. –99
ARLP 14528

Mao, Lanhua.  Qu xi chuan; tao hua an.
Taibei: Ming Feng Chang Pian, 1968.   S. T. –1
ARLP 14538

Mu guiying gua shuai.
Taibei: Ming Feng Chang Pian, 1967.   C. O. –160
ARLP 14539

O-ho-mah Lodge (Musical group).  Round dance from the O-ho-mah Lodge.
Taos, N.M.: Indian House, cp2008.   IH 2516
ARCD 7432

—–.  Songs of the O-ho-mah Lodge. Vol. 3: Kiowa War Dance Society.
Taos, N.M.: Indian House, cp2001.   IH 2513 I
ARCD 7430

—–.  Songs of the O-ho-mah Lodge. Vol. 4: Kiowa War Dance Society.
Taos, N.M.: Indian House, cp2001.   IH 2514
ARCD 7431

Northern Cree Singers.  True blue.
Phoenix, Arizona: Canyon Records, pc2009.   CR-6456
ARCD 7450

Pan fu.
Taibei: Ming Feng Chang Pian, 1968.   C. O. –24
ARLP 14521

Pi pa du zou ji.
Taibei: Nu Wang Chang Pian, 1970.   QNL 5035
ARLP 14545

Pi pa du zou ji.
Taibei: Nu Wang Chang Pian, 1968.  QNL 5032
ARLP 14546

Qiang tou ma shang. Vol. 1-5.
Taibei: Ming Feng Chang Pian, 1964.   C.O. –278 — C.O. -282.
ARLP 14512; ARLP 14518; ARLP 14526; ARLP 14534; ARLP 14536

Qu Yuan.
Taibei: Ming Feng Chang Pian, 1967.   C. O. –28
ARLP 14510

Rang xuzhou; da bao guo: gong men dai.
Taibei: Ming Feng Chang Pian, 1967.   C. O. –3
ARLP 14535

San kan hudie meng; Yi ze wang kui; Bai yue ji; Jin yin ji.
Taibei: Ming Feng Chang Pian, 1965.   C.O. –333
ARLP 14517

San shang jiao.
Taibei: Ming Feng Chang Pian, 1967.   C.O. –116
ARLP 14505

Si fan.
Taibei: Ming Feng Chang Pian, 1963.   C. O. –259 — C. O. –260
ARLP 14520; ARLP 14524

Simmons, Roy.  Comanche peyote songs. Vol. 1.
Taos, N.M.: Indian House, cp1969, 2008.   IH 2401
ARCD 7426

—–.  Comanche peyote songs. Vol. 2.
Taos, N.M.: Indian House, cp1969, 2008.   IH 2402
ARCD 7427

Stomp dance. Volume 1: Muskogee, Seminole, Yuchi.
Taos, N.M.: Indian House, cp1978, 2008.   IH 3003
ARCD 7424

Stomp dance. Volume 2: Muskogee, Seminole, Yuchi.
Taos, N.M.: Indian House, cp1978, 2008.   IH 3004
ARCD 7425

Tian xian pei.
Taibei: Ming Feng Chang Pian, 1963.   C. O. –208
ARLP 14530

Yan, Jupeng.  Qing guan ce; fa men si: tian lei bao.
Taibei: Ming Feng Chang Pian, 1967.   C. O. –4
ARLP 14527

Yellowhammer (Musical group).  Red Rock, Oklahoma.
Taos, N.M.: Indian House, cp1995, 2009.   IH 2017
ARCD 7429

Wang Laohu qiang qin. Vol. 1-2.
Taibei: Ming Feng Chang Pian, 1968.   C. O. –21—C. O. -22
ARLP 14507-14508

Xi xiang ji; Da ji chun.
Taibei: Ming Feng Chang Pian, 1968.   C. O. -114 — C. O. –115
ARLP 14532-14533

Xi xiang ji: Jie xiang.
Taibei: Ming Feng Chang Pian, 1965.   C. O. -100 — C. O. –101
ARLP 14511; ARLP 14519

Xi xiang ji; Tian shang ren jian; Duan chang ren; Hua yuan ren qi.
Taibei: Ming Feng Chang Pian, 1966.   C. O. –23
ARLP 14509

Tan xinpei chang pian fen xi jie shao. [vols. 1-3].
Taibei: Nu Wang Chang Pian, 1965.   QNL 1508 — QNL 1510
ARLP 14543-14544; ARLP 14547

Xi xiang kai pian.
Taibei: Ming Feng Chang Pian, 1967.   C. O. –225
ARLP 14513

Xiao he yue xia zhui han xin. Vol. 1-3.
Taibei: Nu Wang Chang Pian, 1968 Feb. 15.  QNL 1019 – 1021
ARLP 14548-14550

Xiao yao jin; zhan jing tang: xu ce pao cheng.
Taibei: Ming Feng Chang Pian, 1967.   C. O. –125
ARLP 14540

Field recordings

McLean, Ralph. [United States, Arizona, Canyon de Chelly, Navajo, 1960, 1962, 1965]
Collection 2006.04

Books

Wang, Yingfen.  Ting jian zhi min di: Heize Longchao yu zhan shi Taiwan yin yue diao cha (1943) = Listening to the colony: Kurosawa Takatomo and the wartime survey of Formosan music (1943).
Edition: Chu ban.
Taibei Shi: Guo li Taiwan da xue tu shu guan, Minguo 97 [2008]
ML337 .W358 2008