Instrument Collection

Cheng (2) (1967)

Yun Lo (1) (1967)

Hsuan (3) (1967)

Hsai Ku (Tang) (1) (1967)

Tai (3) (1967)

Chin-Chin (1) (1967)

Sheng (5) (1961-1967)

Sona (2) (1964)

Pipa (4) (1961-1967)

Yang Chin (3) (1964-1967)

Chin (2) (1961)

Se (1) (1961)

Ching Hu (1) (1972)

Nan Hu (3) (1961)

Ta Hu (2) (1961)

Ti Hu (1) (1967)

Ren (1) (1967)

Hsiao (2) (1961)

Panyin Chieh Mo Ti (1) (1961)

Tuan Ti (1) (1961)

Bien Ta Ku (1)

Po (4) (1961)

Shen (2) (1961)

Po Chung (2) (1961)

Pan (1) (1961)

Mu Yu (2) (1961)

Shing (2) (1964)

Pang Ku (1) (1964)

San Hsien (3) (1961-1964)

Ta Lo (1) (1961)

Bien Ku (1961)

Er Hu (1) (1986)

Gu Zheng (1) (1991)